از خشایارشا تا احمدینژاد

برای ایرانیان یافتن ارتباط بین خشایارشا، پادشاه هخامنشی، فرزند داریوش و نواده کوروش با محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور اسلامی ایران بعید بنظر می‌آید. مسلما برای خود احمدی‌نژاد هم چنین پیوندی به‌هیچ وجه متصور نیست، چرا که او خود را فرزند انقلابی می‌داند که بزرگترین دستاوردش فرستادن «نظام ۲۵۰۰ ساله پادشاهی به زباله‌دان تاریخ» است. ولی Anthony Pagden استاد انگلیسی‌الاصل تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه لس‌آنجلس در کالیفرنیا نظر دیگری دارد. او در کتاب جدیدش به‌نام «جنگ بین دو دنیا: نبرد ۲۵۰۰ ساله بین شرق و غرب» می‌نویسد که فرهنگ و تمدن «برتر» غربی ۲۵۰۰ سال است که با اشکال گوناگون «استبداد شرقی» که بنیادگرایی اسلامی آخرین شکل آن است دست و پنجه نرم می‌کند. بعقیده Anthony Pagden تصادفی نیست که ۲۵۰۰ سال بعد از نبرد ارتش یونان با حکومت استبدادی خشایارشا، هنوز «غرب متمدن و مدرن» باید با «حکومت متحجر ملاها» در ایران رویاروی باشد>>> ادامه مطلب…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!