سخنراني محمد مصطفايي – موضوع :اعدام اطفال زير 18 سال

      موضوع سخنراني:

اعدام اطفال زير 18 سال 

سخنران:

محمد مصطفايي

وكيل پايه يك دادگستري 

زمان: 21/1/87  ساعت 15:30 تا 17 

مكان:خيابان وليعصر، بالاتر از عباس آباد، كوچه نادر، ساختمان راد، موسسه حقوقي راد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!