روزنامه صباح تركيه : چرا كار ايران را نمي‌توانيد انجام دهيد؟

روزنامه صباح چاپ تركيه روز شنبه با اشاره به سرمايه‌گذاري شركت ايران خودرو در تركيه ، از شعار برخي محافل مبني بر اين كه تركيه ايران نشود انتقاد كرد و نوشت : چرا كاري را كه ايران موفق به انجام آن شده است ؟ نمي‌توانيد انجام دهيد؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!