مردی که انگشتش دوباره رشد کرد

محققان در آمریکا با به کار بردن ترفندی نوظهور و غیر معمول تلاش داشته اند انگشت قطع شده را به گونه ای ترمیم کنند که با روز اولش فرقی نداشته باشد.

چندی پیش گفته شد مردی توانسته با مالیدن مرهمی ساخته شده از عصاره مثانه خوک، نوک انگشت قطع شده خود را ترمیم کند و در واقع نوک انگشت او دوباره رشد کرده است.

دانشمندان نیز موفق بوده اند در شرایط آزمایشگاهی پای قطع شده سمندر را ترمیم کنند.

اکنون محققان آمریکایی سرگرم آزمایش پودری هستند که از بدن خوک تهیه شده و احتمالا می تواند به سربازان مجروح شده در میدان جنگ کمک کند بار دیگر صاحب عضوی از بدنشان شوند که قطع شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!