تائید مذاکرات صلح از سوی اسرائیل و سوریه

اسرائیل و سوریه مذاکرات غیر مستقیم برای رسیدن به یک توافق برای صلح جامع میان دو کشور را تائید کردند. این مذاکرات با میانجیگری ترکیه صورت می گیرد. تائید این خبر ابتدا به طور غیر مترقبه از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل صورت گرفت که طی بیانیه‌ای تائید کرد که دو طرف در حال مذاکره هستند. دقایقی بعد، سوریه نیز این گفتگوها را تائید کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!