شاهكار آمريكا در افغانستان

نسرين مي‌گويد: «پدر من در جنگ‌هاي داخلي پس از حمله نيروهاي آمريكايي كشته شد.مادرم يك زن بيوه بود و نمي‌دانم كه چطور ما را بزرگ كرد. بعدها فهميدم كه او نيز روسپي گري مي‌كرده است .

يك روز او را تشويق به رابطه جنسي با مردي كرد كه به خانه ما آمده بود.»

نسرين مي‌گويد كه از اين كار بسيار شرمسار است اما چاره ديگري ندارد .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!