طرح ادغام بانک ها به بانک قرض الحسنه

دولت ایران درصدد است با ادغام هشت بانک دولتی، بانک قرض الحسنه تاسیس کند که هیچگونه سودی به سپرده ها نمی دهد و بدون سود به مشتریان وام پرداخت می کند. بر اساس طرحی که وزارت اقتصاد تهیه کرده، بانک های موجود ایران به دو دسته قرض الحسنه و سرمایه گذاری تبدیل می شوند. بانک های ملی، تجارت، صادرات، ملت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران و پست بانک با هم ادغام و تبدیل به بانک قرض الحسنه می شوند. بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن نیز به بانک سرمایه گذاری تبدیل خواهند شد. کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب چنین تصمیمی هشدار داده و اعلام کرده اند که تصویب چنین طرحی نظام بانکی را با ورشکستگی مواجه خواهد کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!