سه محکوم به قصاص در فهرست مرگ

روزنامه اعتماد

سه پسر نوجوان که در سنين زير 18 سال مرتکب قتل شده بودند در ليست اعداميان اجراي احکام دادسراي جنايي تهران قرار گرفتند.به گزارش خبرنگار ما نام بهنود شجاعي، سعيد جزي و محمد فدايي که هر سه در نزاع دسته جمعي و زماني که زير 18 سال سن داشتند مرتکب قتل و در محاکمه هايي جداگانه به قصاص محکوم شده بودند اکنون در فهرست اعداميان چهارشنبه آخر ماه و پنج تيرماه قرار گرفته اند.

بهنود شجاعي

بهنود اولين فردي است که قرار است روز 22 خردادماه در محوطه زندان اوين اعدام شود. وي که حالا 20ساله است، زماني که 17 سال بيشتر نداشت در يک نزاع خياباني در ونک پارک تهران جواني به نام احسان را به قتل رساند. بهنود که در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شد در جلسه محاکمه اش گفت؛ من و احسان هيچ کدام عامل اصلي درگيري نبوديم و در واقع دوست من و دوست احسان بودند که با هم درگير شدند. هر کدام از ما به حمايت از دوست مان و در واقع براي پايان دادن به درگيري وارد مهلکه شديم، در آن ميان همه داشتند همديگر را مي زدند، احسان به طرف من حمله کرد و من هم براي اينکه ضربه يي نخورم چاقو را براي دفاع از خودم بيرون آوردم و در کشمکش بين من و احسان چاقو به وي برخورد کرد.به رغم دفاعيات بهنود پسر نوجوان به قصاص محکوم و مراحل قانوني اجراي حکم نيز طي شد تا اينکه يک ماه قبل نام بهنود در ليست اعداميان قرار گرفت. با وجود تلاش هاي انجام گرفته اولياي دم مقتول حاضر نشدند رضايت دهند و عنوان کردند به هيچ وجه از خون پسرشان نمي گذرند. بهنود که روزهاي سختي را در زندان مي گذراند، نامه يي خطاب به مادر احسان نوشت و از او طلب بخشش کرد. در اين نامه بهنود اشاره کرد مادر ندارد و مهر مادري را از مادر احسان طلب مي کند. با اين حال پدر و مادر احسان حاضر نشدند اعلام رضايت کنند تا اينکه با دستور آيت الله هاشمي شاهرودي اجراي حکم قصاص بهنود متوقف شد، با اين وجود باز هم تلاش هاي فردي و گروهي و برگزاري جلسات صلح و سازش در دايره اجراي احکام دادسراي جنايي تهران به نتيجه نرسيد و اولياي دم اعلام کردند حاضر نيستند از قصاص بگذرند.با گذشت يک ماه از توقف اجراي حکم بهنود، دادسراي جنايي تهران يک بار ديگر پرونده اين جوان را روي ميز قرار داد تا نام اين پسر به ليست اعداميان چهارشنبه آخر ماه اضافه شود.

محمد فدايي

دومين پسر نوجواني که در ليست اعداميان قرار دارد محمد فدايي است. وي متهم است در مقابل باشگاه بيلياردي در رباط کريم در جريان يک نزاع دسته جمعي جواني 21ساله به نام سعيد را به قتل رسانده است. محمد در جلسه محاکمه اش اعلام کرد حين کشمکش سعيد ضرباتي را با چماق به سر او کوبيد و وي در يک حالت دفاعي و براي دفاع از خودش چاقو را بيرون آورد که در پي هجوم عاملان نزاع سعيد روي چاقوي او افتاد و جان باخت. محمد نيز به اعدام محکوم شد و پس از اينکه سن وي به بالاي 18 سال رسيد، سال گذشته در ليست اعداميان قرار گرفت اما در آخرين لحظات مشخص شد دو وکيل محمد قلابي بوده اند و از آنجايي که محاکمه محمد به لحاظ شکلي خلاف نص صريح قانون بود نام وي از فهرست مرگ بيرون آمد. در حالي که حقوقدانان معتقد هستند با توجه به قوانين جاري محمد بايد يک بار ديگر و با داشتن حق وکيل محاکمه شود، نام وي نيز در ليست اعداميان چهارشنبه قرار داده شد.

سعيد جزي

سعيد جزي نيز سومين نوجوان اعدامي است که جواني به نام مرتضي را در سن 17سالگي کشته است. سعيد در سال 82 در دعوا با کارگر يک اغذيه فروشي او را به قتل رساند. سعيد در شعبه 1183 دادگاه عمومي محاکمه و به قصاص محکوم و مراحل قانوني پرونده وي نيز طي شد و اکنون نام وي در ليست اعداميان پنج تيرماه جاري قرار داده شده است.خانواده اين سه پسر نوجوان که لحظات سختي را مي گذرانند پس از اطلاع از زمان اعدام فرزندان شان از رئيس قوه قضائيه خواستند از اختيارات خود استفاده کند و براي جلب رضايت اولياي دم به آنها مهلتي دوباره بدهد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!