حبیب رضوانی

حبیب رضوانی، چالش های یک ایرانی بهائی با بیابان های گواهیرا برای با سواد کردن بومیان وایو

گزارش خبرنگار ال تیمپو در مورد ایرانی ۸۱ ساله ای بنام حبیب رضوانی و منولد اصفهان است که در سال ۱۹۶۱ یعنی ۴۷ سال پیش برای با سواد کردن بومیان وایو به گواهیرا آمد. زمانی که اصولا مدرسه کمیاب بود و اگر هم بود از پذیرفتن بومیان وایو خودداری میکردند.

حبیب رضوانی تصمیم گرفت که پای پیاده ازیک آبادی به آبادی دیگر برود تا به آنها خواندن و نوشتن بیاموزد و درطول این مدت موفق شده است ۱۲۰ واحد مدرسه که ۳۰ واحد در ونزوئلا و ۹۹ واحد در کلمبیا است ایجاد کند و با آموزش ۲۰۰ معلم وایو تا کنون هزاران نفرازبومیان وایو را سواد آموزی کرده است.
امروزه روز آن واحد ها جای خود را به موسسات بزرگتر آموزشی داده اند از جمله مرکز اموزش کشاورزی (گلشن نو) که ۳۰۰ دانشجو دارد و اولین فارغ التحصیلان آن دو سال بیش وارد بازار شدند. حق ثبت نام برای وایو ها فقط دو دلار است و میز و صندلی های آن با آهن پاره های اسقاطی که توسط رضوانی خریداری شده ساخته شده اند.

حبیب رضوانی در مصاحبه خود با خبرنگار روزنامه ال تیمپو از سختی کار در روزهای اول میگوید… ادامه مطلب >>> http://iranianbook.org/blog/archives/22

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!