خداحافظی ایرانیها با ماکارونی

هم اکنون کمبود گندم و آرد فراتر از گرانی نان در ایران سبب شده تا صنایع غذائی وابسته از جمله نشاسته سازی، ماکارونی سازی، تولید بیسکویت و ژله بناچار افزایش قیمتهای بیست تا سی درصدی را به مردم تحمیل کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!