طرح جديد برخورد با بدپوششي در تهران آغاز شد

ه گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، بر اساس اين طرح با زناني كه از مانتوهاي كوتاه و نامناسب استفاده كنند، برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
همچنين بر اساس طرح مذكور مأموران پليس پس از مشاهده زناني كه پوشش نامناسب دارند و با كسب اطلاع از آنان، به مركز خريدي كه اين افراد پوشاك خود را خريداري كرده‌اند؛ مراجعه و بلافاصله نسبت به پلمب آن مركز خريد اقدام مي‌كنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!