فاز دو: برخورد با مدلهاي غربي و فشن موي پسران

در ادامه، پليس همچنين اقدام به ارشاد برخي پسران داراي پوشش نامناسب و با آرايش موي مدل غربي كرد و پس از آن با گرفتن نشاني آرايشگران از اين افراد، وارد آرايشگاهي در مجتمع «تنديس» واقع در ميدان تجريش شد و اين مكان‌ را به خاطر اصلاح مو و آرايش مشتريان خود با مدل‌هاي تيفوسي، فشن، خروسي، ميكروبي و …، پلمپ كرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!