برگزاری مراسم سالگرد تولد رودکی در سازمان ملل

مراسم 1150 امین سالگرد تولد رودکی شاعر پارسی زبان چهارشنبه شب در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!