کالیفرنیا، ازدواج همجنسگراها و مهاجرت

سه عنوان بالا چه ارتباطی می‌توانند با هم داشته باشند؟
کالیفرنیا و مهاجرت: خب همه می‌دانند که کالیفرنیا یکی از ایالتهای بزرگ امریکاست که مهاجران زیادی از جمله یک میلیون ایرانی در آن زندگی می‌کنند.
کالیفرنیا و ازدواج همجنسگراها: اگر اخبار چند روز اخیر را دنبال کرده باشید شاید شنیدید که دادگاهی در کالیفرنیا ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرد و همین باعث شد تا دهها دلداده همجنس که سالها بود در عطش داشتن قباله‌نامه بودند به‌هم برسند. الان دیگر برابری کامل بین زوجهای همجنس و ناهمجنس برقرار شده چون دیگر فقط مردان مزدوج نیستند که از دست زنشان غر خواهند زد!
ازدواج همجنسگراها و مهاجرت: این دو عنوان ظاهرا ارتباطی با هم ندارند. ولی در قضاوت عجله نکنید. بعنوان راهنمایی برای حل این مسئله، کلمه همجنسگرا را با انگشت بپوشانید و عنوان را دوباره بخوانید: ازدواج و مهاجرت!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!