سکه‌های عرب – ساسانی

حساس بودن نسبت به تحریف مسایل تاریخی گرچه حساسیتی است درست، اما گاهی این حساسیت‌ها ناشی از یک سوء‌برداشت است. همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شده بود، میراث یا ثروت‌های تاریخی و هنری به دلیل پیوند و آمیختگی با مسایل قومی و فرهنگی، به راحتی می‌تواند عاملی برای برانگیختن حساسیت‌های فوق باشد. از این رو همواره محتاج بررسی دقیق و تا حد امکان بی‌طرفانه هستند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!