ادامه واکنش ها در ایران به مانور نظامی اسرائیل

یک مقام نظامی ایران در گفتگو با روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی اعلام کرده است که نیروهای ایرانی یک رزمایش گسترده با حضور نیروهای بسیج که در آن کلیه سلاح های زمینی، دریایی و هوایی به کار گرفته خواهد شد، انجام خواهند داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!