شفاف ترین هشدار ایران به غرب در مورد برنامه اتمی

در پی اعمال تحریم های تازه از سوی اتحادیه اروپا بر ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با عباراتی تند به غرب هشدار
داده است که اگر روش کنونی خود را ادامه دهد به زودی مقابل “عمل انجام شده” قرار خواهد گرفت

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!