حوزه علمیه لس آنجلس

Author unknown

من نمیدانم چه بلایی سرما انسانها آمده که از هر چیزی فقط ظاهر پر زرق و برقش را میبینیم . غافل از آنکه بعضاً باطنی بسیار ارزشمند ، مستور و نهفته ، چشم انتظار ، به توجه ما دوخت است …. باور کنید در سادهترین وکوچکترین چیزها اسباب و نشانه هایی جهت هدایت ما انسانها نهفته است . مثلاً همین ترانه های لس آنجلسی که تنها حاصلش برای ما قر کمر و بزن و بکوبه باطنی بسیار گرانبها و مهم دارد و ما غافل از آنکه هدف اصلی این ترانه ها هدایت ماست. تنها با شنیدنشان به فکر جمع کردن شاواش (شادباش) و رقصیدن میافتیم ….

باور نمیکنید ؟!!! خب من تنها قسمتی از این گنجینه معنوی و ارزشمند را برایتان آشکار میسازم و کشف و توجه به مابقی را بعهده خودتان میگذارم ….

((تا باشد که مورد هدایت قرار بگیرید ))

قسمتی از ترانه و مبحث مورد اشاره                                                                

خوشگلا باید برقصن ……..

1-امربه معروف

 

ای قشنگتر از پریا — تنها تو کوچه نریا

2-نهی از منکر

 

مثل یک نورکوچولو اومدی و ستاره شدی …

3-اعجاز

 

 دلم فقط تو رو میخواد …..

4-تارک الدنیا

 

برخیز شتربانا بربند کجاوه …..

5-جهاد

 

ای خانوم کجا کجا ؟

6-صیغه فضولی

 

برای روز میلاد تن خود – من آشفته رو تنها نذاری …..

7-رستاخیز – شفاعت

 

دارو ندارمو بگیر مال خودت مال چشات ….

8-صدقه – انفاق

 

تو محشری از همه سری ……

9-ذکر

 

هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته …..

10-وعدة الجنت

 

دلم هوس رطب کرده ……

11-روزه

 

یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ی ما …

12-جبر و اختیار

 

تو عزیزدلمی ، تو عزیزدلمی ، تو عزیزدلمی

13-حمد القلوب

 

پری پری الهی وربپری …..

14-نفرین

 

یه یار خوشگلی دارم …..

15-شکر زبانی

 

اگر اون مهندسه ، منم phd میگیرم ……

16-علم اکتسابی

 

و به شوق فردا که تو راخواهم دید ، چشم به راه میمانم …..

17-انتظار فرج

 

دیگه دوستم نداری ، دیگه دوستم نداری …..

18-سعه صدر

 

ما میرم به بندر سی هوای یاران ……

19-صله ارحام

 

افسوس که این مزرعه را آب گرفته …….

20-عذاب الهی

 

دهقان مصیبت زده را خواب گرفته ……

21-الضا لین

 

من وضو با نفس خیال تو میگیرم و تو را میخوانم ……..

22-وضو طهارت – نماز

 

میرم از شهر تو و یه کوله بار خاطره ……

23-هجرت

 

بابا تو دیگه کی هستی … دسته شیطونو بستی

24-ذنوب الشیاطین

 

آره . خودم فداتم ……….

25-شهادت

 

یه حلقه طلایی اسمتو روش نوشتم …. میخوام بیام دستت کنم بیای تو سرنوشتم

26-نکاح – حق الزوجین

 

یه امشب شب عشقه …. همین امشبو داریم

27-لیلة القدر

 

با هم پشت ما کوهه ، نمیترسیم ، نمیافتیم …..

28-وحدت

 

خداخدای مستون . خدای می پرستون . به حقه هر چی عشقه ما رو بهم برسون ….

29-دعا

 

بزن باران که دین را دام کردند ……

30-تحریف – بدعت

 

منو با خودت ببر ……

31-اهدنا صراط المستقیم

 

من به رفتن قانعم …..

32-قناعت در طلب

 

شب تولد عشق دلم رو هدیه دادم ….

33-زکات

 

دیوونه – دیوونه – دیوونه شو دیوونه

34-استهزاء

 

یه ماچ دادو دمش گرم ……

35-اکرام ایتام

 

نمره ی بیست کلاسو نمیخوام ……

36-ایثار

 

منو تهدید میکنی ، که یه روز از پیشم میری ..

37-کظم غیض – مباهله

 

بگو منو کم داری بگو ……..

38-ادعونی استجب لکم

 

(( التماس دعا ))

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!