بیان نظرات رهبر ایران توسط ولایتی در لیبراسیون

در مطلبی که امروز، دوم ژوئیه ۲۰۰۸ همزمان در سه روزنامه لیبراسیون فرانسه، لوتام سوئیس و لا رپوبلیکا ایتالیا چاپ شد، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل خاطرنشان می کند که از نگاه آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، قدرت تسلیحاتی، امنیت به ارمغان نمی آورد، چرا که تجربه برخی از کشورهایی که قدرت تسلیحاتی بالایی دارند و حتی اتمی هستند، نشان می دهد که این تسلیحات نمی توانند فقدان امنیت سیاسی و اجتماعی را جبران کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!