آغاز مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا بزودی

منابع خبری ایران به نقل از دبیرخانه شورای امنیت ملی گزارش کرده اند که ایران و اتحادیه اروپا بر سر آغاز مذاکرات هسته ای به توافق رسیده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!