فاجعه انسانی در شیراز و مخالفت استاندار با اعلام وضعیت فوق العاده

خبرها از شیراز حاکی از هجوم جبهه هوای آلوده به آسمان فارس بوده طوریکه در اکثر مناطق این استان و مخصوصا شهر شیراز، امکان تردد بدلیل نبود دید و آلودگی هوا به صفر رسیده است. روزنامه ها و رادیو تلویزیون دولتی شیراز امروز در دهها اعلامیه مختلف از مردم خواستند در خانه ها بمانند و پنجره های خود را باز نکنند. به گفته دکتر وحید حسینی معاونت درمان استان فارس، ظرف 24 ساعت گذشته تا کنون بیش از 500 نفر به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از جبهه هوای آلوده در شیراز و چند شهر استان فارس به بیمارستانهای شیراز منتقل شده و تعداد زیادی از هموطنان جان باخته اند و با طولانی شدن این وضعیت و بدتر شدن اوضاع جوی ممکن است چندین برابر این جمعیت تلفات انسانی داشته باشیم. وی از مردم خواست به هیچ وجه از خانه خارج نشوند و اتومبیل های خود را به خیابانها نیاوردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!