درخواست ایران برای دریافت فهرست «سربازان متجاوز»

یک هفته پس از اعلام حفر ۳۲۰ هزار قبر برای دفن اجساد سربازان متجاوز در ایران، این کشور از صلیب سرخ جهانی خواست که اسامی سربازان متجاوز را برای شناسایی کشته‌شدگان و اسرا در اختیار ایران بگذارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!