اوباما: موضع گیری علیه ایران نفت را گران کرد

باراک اوباما، سناتور دموکرات و نامزد بالقوه نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می گوید موضع گیری کشورش در برابر برنامه هسته ای ایران به افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی دامن زده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!