مککین، صادرات سیگار و ایرانیها

خیلی از حرفهای جان مک‌کین نشان می‌دهد که او واقعا آنچه ته‌دلش دارد به راحتی به زبان می‌آورد: آوازی را که او برای بمباران ایران خواند به‌خاطر دارید؟ حالا جانی کوچولو دست گل دیگری به آب داده و باز هم حرف دلش را زده است. او در جواب سئوال خبرنگاران که از دلیل افزایش صادرات دخانیات امریکایی به ایران پرسیده بودند گفته که این هم یک راه کشتن ایرانی‌هاست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!