سفر مجدد هوشنگ اميراحمدي به ايران

همچنين پس از آن‌كه يكي از وبلاگ‌ها تصوير هوشنگ اميراحمدي، مشهور به دلال ايران و آمريكا را هنگام حضور دوباره در هتل استقلال تهران منتشر كرد، رئيس‌جمهور تلويحا تأكيد كرد كه به طور كامل از وي حمايت مي‌كند. دلال ايران و آمريكا، لقبي بود كه «كيهان» به اين ايراني مقيم آمريكا داده بود و مدعي شده بود كه رحيم مشايي، عامل هماهنگ‌كننده سفر اميراحمدي بوده است؛ امري كه از سوي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، تكذيب شد.
رئيس‌جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه درباره سفر مجدد هوشنگ اميراحمدي به ايران سؤال كرد و گفت كه وي در دفعه اول سفر به ايران مدعي شده بود كه با مساعدت رئيس‌جمهور به ايران آمده و تلاش دارد روابط ايران و آمريكا را توسعه دهد، گفت: اين‌گونه مسائل جاي سوال از رئيس‌جمهور ندارد، افراد مي‌توانند به ايران بيايند و بروند.

احمدي‌نژاد افزود: همه چيز ما روست. دولت چيز پنهاني از ملت ندارد. اگر قرار باشد… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!