هشدار بشار اسد نسبت به اقدام نظامی علیه ایران

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه که در فرانسه به سر می برد نسبت به عواقب اقدام نظامی احتمالی علیه ایران هشدار داده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!