احمدی نژاد: آمریکا محتاج گفتگو با ایران می شود

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفته است در صورتی که ایالات متحده برای گشایش دفتر حفاظت منافع در تهران درخواست دهد، آن را بررسی خواهد کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!