دختراي چاق امريكايي در پاريس

تابستون كه ميشه,سر و كله توريستا در پاريس زيادتر ميشه,به خصوص از امريكا خيلي ميان اين ورا.

امسال هم مثل هميشه,خيابونا پر از دختراي امريكايي هست,البته از قبل كمتر ميان كه اون هم به خاطر پايين اومدن ارزش دلار در برابر يورو هست.

منتها هر سال دريغ از پارسال…نميدونم من كه اين دختراي امريكايي چي ميخورن كه انقدر چاق ميشن!!!قبلن اينجوري نبود,ادم لذت ميبورد باهاشون لاس بزنه از بس كه خوش هيكل بودن,باهاشون هم سكس ميداشتي كه ديگه فبها…

اين از شانس ما…ايبيزا-مايوركااماده باش كه ما اومديم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!