ايروني يعني خالي بند

مثل هر روز داشتم روزنامه هاي وطني رو ميخوندم كه ديدم چقدر از اين خبرا دروغن و يا كلن ما ايرونيا چقدر خاليبند تشريف داريم.نمونش همين هفته پيش سر جريان موشك هوا كردن اخوندا…من نميفهمم كه اخه مگه اين اخونداي خار كوسته اسلامي مغز خر خوردن كه به اين ناجوري دروغ ميگن؟؟؟

حالا از اين بيشرفا گذشته, ماها باهاس يه جوالدوز به خودمون بزنيم,  يه سوزن به ديگرون…

الان بشينيد و فكر كنيد كه از سر صبح تا تا حالا چقدر دروغ گفتيد و چقدر راست…

خداييش هميشه واسه مردم صفحه ميذاريم و اونها متهم به هزار تا گناه ميكنيم ولي دريغ از اين كه به خودمون نهيب بزنيم و بگيم:اهااااااي…تا كي!!!؟؟؟

از ماها كه گذشت.اون شاه پدرسگ و اون خميني بي ناموس همه چيزارو از ما گرفتند كه هيچ ادب و تربيت هم برامون به جا نذاشتن.
حالا ببينيم اين نسل جديد چند مرد حلاجه…كه به جون شوما ديدن داره.

شب خوش.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!