خامنه ای: در صورت حمله، بوش مجازات می شود

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی می گوید: «اگر رییس جمهوری آمریکا به ایران حمله کند حتی در صورت کناره گیری از مسئولیت خود، وی از سوی ایران مجازات می شود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!