اينترنت در بين ایرانیان

اين بررسي توسط دانشگاه سان فرانسیسکو جهت تخقيقي روي استفاده اينترنت در بين ایرانیان و فارسي زبانان می باشد. لطفاً با ما در این کار فرهنگی همکاری کنید. تنها به چند دقیقه از وقت شما نیاز است.

با ما در تماس باشيد
danishgah@gmail.com

سپاسگزاریم

را فشار دهید Continue برای شروع لطفاً دکمه ی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!