راداوان کارادزیج دستگیر شد

راداوان کارادزیج رهبر سیاسی سابق صربهای بوسنی که بوسیله دادگاه جنائی بین المللی مستقردر لاهه هلند به نسل کشی، جنایت بر علیه بشریت و جنایات جنگی متهم شده بود، پس از 13 سال فرار وزندگی مخفی دوشنبه شب در بلگراد دستگیر شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!