احمدینژاد: هزاران سانتریفیوژ جدید نصب شد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران طی سخنانی در مشهد از راه اندازی هزاران دستگاه سانتریفیوژ جدید برای غنی سازی اورانیوم طی چند ماه گذشته خبر داده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!