مدافعان حقوق بشر در مالزی

کنفرانس آسیا و اقیانوسیه نهاد های حقوق بشر که در کشور مالزی برگزار میشود ، در اجلاس امسال خود علاوه بر “کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ” – که نهادی نزدیک به حکومت است – نمایندگانی نیز از جانب سازمان های غیر دولتی مدافع حقوق بشر در ایران را به همایش دعوت کرده است. به این ترتیب هم نمایندگانی از کانون مدافعان حقوق بشر و هم نماینده ای از جانب سازمان حقوق بشر کردستان در اجلاس امسال شرکت دارند. البته نماینده ای هم از سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت به این اجلاس دعوت شده بود که از خروج او از کشور جلو گیری کردند. عطاءالله شیرازی نماینده کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بعنوان یکی از شرکت کنندگان در این اجلاس توضیح میدهد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!