اعتراض به نقض حقوق بشر

امید بیگ زاده نمایندۀ سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که هم اکنون در کوالالامپور در نشست سالیانۀ نهاد های ملی و سازمان های غیر دولتی شرکت دارد، صدور احکام اعدام را علیه فعالان کرد بویژه علیه فرزاد کمانگر که یک معلم و فعال حقوق بشر است  یکی از بارز ترین موارد نقض حقوق بشر می داند و از یازده سال زندان برای کبود وند سخن می گوید. به تضییق حقوق زنان در کردستان که مجبور به ازدواج های ناخواسته می شوند اشاره می کند و می گوید کم نیست موارد خودکشی زنان نو عروسی که نمی خواهند تن به ازدواج های اجباری دهند.

 او می گوید اخبار مربوط به موارد نقض حقوق بشر در هیچیک از رسانه های داخلی ایران درج نمی شود. برای امید بیگ زاده شرکت در نشست کوالالامپور یک تجربه آموزنده و مثبت است. او میگوید در این نشست با روش کار انجمن های غیر دولتی دفاع از حقوق بشر در آسیا آشنا شده است. اوخاطر نشان می کند که د رکشورهایی مانند مالزی و کرۀ جنوبی … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!