سه وزیر تازه نفس

به نوشتۀ سایت امروز، یک روز قبل یعنی دوشنبه، نمایندگان مجلس چهار ساعت منتظر معرفی وزیر اقتصاد ماندند اما امتناع رییس جمهور در نهایت سبب شد که رییس مجلس، علی لاریجانی و برخی دیگر از نمایندگان به رفتار احمدی نژاد اعتراض کنند. طبق قانون اساسی هیچ وزارتخانه ای نمی تواند بیش از سه ماه در انتظار وزیر باقی بماند و این مهلت در مورد وزارت اقتصاد بسر آمده،

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!