مراجعه 12 میلیون کاربر انترنیتی به سایتهای سکسی

 در واکنش به این خبر، حجت الاسلام محمد جواد جاج علی اکبری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی جوتنان، یعنی همان سازمانی که خبر را منتشر کرد، گفت دشمنان با از بین بردن حیای جوانان در پی شکل دادن به یک ناتوی فر هنگی هستند. او همچنین از توطئه دشمنان خارجی صحبت کرد.

 از منیژه حکمت، فیلم ساز اجتماعی، تهیه کننده و عضو شورای صلح شیرین عبادی، پرسیدم دیدن یک سایت سکسی، بر فرض اینکه آزاد باشد، چه نقشی می تواند در شکستن ساختارهای اجتماعی داشته باشد ؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!