ایران و آمریکا؛ تلاش مشترک برای نجات یوزپلنگ ایران

به گفته مدیر یکی از این موسسه های آمریکایی، دولت های ایران و ایالات متحده متوجه شده اند که خطر انقراض یوزهای آسیایی جدی تر از اختلافات آنهاست.چندین سازمان غیردولتی خارجی مانند موسسه های آمریکایی انجمن حفاظت از حیات وحش و پنترا و همچنین انجمن جانورشناسی لندن با این طرح همکاری علمی و فنی دارند. همکاری موسسه های آمریکایی با دولت ایران برای اجرای یک طرح علمی و زیست محیطی در حالی انجام می شود که ایالات متحده نهایت تلاش خود را برای انزوای ایران و جلوگیری از انتقال فناوری های جدید به این کشور به کار بسته است. با توجه به تحریم های ایالت متحده علیه جمهوری اسلامی، این دو موسسه آمریکایی برای کار در ایران و انتقال تجهیزات به این کشور مجوز ویژه دریافت کرده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!