توقف اجرای احکام سنگسار و قطع دست در ايران

 سخنگوی قوه قضائيه: حكم سنگسار افرادی كه [در حال حاضر] صادر شده ، در دو مورد مشمول عفو رهبری قرار گرفته و مجازات آن تبديل به ده سال حبس شده و در دو مورد ديگر مجازات آنها به شلاق تبديل شده است.

آقای جمشيدی: حکم تمام كسانی كه به سنگسار محکوم شده اند، موقوف‌الاجراست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!