رای اعتماد مجلس ایران به سه وزیر پیشنهادی دولت

آقای حسینیان در جلسه علنی مجلس درباره علی کردان، وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور گفت: “در جلسه ‌ای در خدت حاج ‌آقای فاكر، از آقای كردان درباره مدرک دكترای حقوق اساسی ايشان از دانشگاه آكسفورد سؤال شد كه چگونه گرفته ‌اند، ايشان گفتند رساله ‌ای درباره تعليم و تربيت در اسلام نوشتم و به آنجا فرستادم و ما نفهميديم تعليم و تربيت در اسلام چه ربطی به حقوق اساسی دارد؟”

نماینده تهران در مجلس هشتم گفت: آقای کردان در يک جلسه گفتند از رساله دفاع كرده‌ام، پرسيدند، شما كه زبان نمی ‌دانيد چگونه دفاع كرديد، گفتند مترجم گرفتم. در جلسه ديگری گفتند، دفاع نكردم و خلاف گفته‌ام

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!