ادعای عجيب عليه شيرين عبادی

خبرگزاری دولتی ايرنا ديروز در مطلبی مدعی شد که دختر شيرين عبادی به فرقه بهائيت گرويده است. از همين رو شيرين عبادی در گفت و گوی کوتاهی با تکذيب شديد خبر ايرنا اعلام کرد که او و دختران‌اش به شيعه بودن خود افتخار می‌کنند و پاداش چنين تهمتی را به خداوند متعال واگذار می‌کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!