آتش “نوروزبَل” خبر از پربرفي زمستان به گيلان داد

جشن نوروزبل 1582 (جشن باستاني گيلان)  روز 17 مردادماه سال‌جاري، در ارتفاعات روستاي ملكوت برگزار شد. در هنگام غروب آفتاب، مردمان گيلان آتشي روشن كردند تا ميزان برف و سرماي زمستان را بسنجند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!