سخنگوی وزارت خارجه: کاری نداریم که سخن ما را حمل بر تنش کنند

حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در تهران گفته است: “سخن ما براساس مواضع ماست و اصلا کاری نداریم که هر سخن ما را عده‌ای حمل بر تنش می‌کنند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!