آی ام اف: تحریمها به اقتصاد ایران صدمه زده است

صندوق بین المللی پول (آی ام اف) در گزارشی گفته است که افزایش فشارهای بین المللی و تحریم ها علیه ایران به اقتصاد این کشور صدمه زده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!