اعدام جوان ۲۰ ساله ایرانی در اصفهان

رضا حجازی که در زمان اعدام 20 سال سن داشت، در 15 سالگی در جریان یک درگیری خیابانی، به اتهام قتل دستگیر و در دادگاه به قصاص محکوم شده بود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!