حمایت رهبر ایران از ادامه کار احمدی نژاد برای چهار سال دیگر

آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای اولین بار به طور علنی حمایت خود از ادامه کار دولت محمودی احمدی نژاد، رئیس جمهور، برای چهار سال دیگر را اعلام کرده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!