زینب بایزیدی به چهار سال حبس و تبعید محکوم شد

يک دادگاه تجديد نظر در شهرستان مهاباد استان آذربايجان غربی، حکم چهار سال زندان و تبعید برای زينب بايزیدی از فعالان حقوق زنان را تاييد کرد

خانواده زينب بايزيدی گفته اند که اتهام فرزند آنها، انتخاب نام کردی برای فروشگاه خود و همچنين فعاليت در کمپين يک ميليون امضاء است

.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!