آیت الله خامنه ای، احمدی نژاد و خبری که حذف شد

آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در سخنانی که متن کامل آن يکشنبه شب منتشر شد از محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری این کشور خواست تا برای پنج سال آينده برنامه ريزی کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!