تدفين در هزاره دوم پيش از ميلاد در بم

اسكلتي كه از يك گور در ارگ بم به‌دست آمده نشان مي‌دهد اين نوع تدفين با تدفين جنيني تفاوت دارد .اين اسکلت به پشت خوابيده و زانوها به سمت بالاست كه احتمالا اين تفاوت به نوع آداب و رسوم، فرهنگ و طايفه قوم‎ها برمي‎گردد. خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گروه ميراث فرهنگي_ انسان‎شناس تيم کاوش‎هاي ارگ بم، راز نوعي تدفين مربوط به هزاره دوم پيش از ميلاد را که در اطراف محوطه باستاني ارگ بم انجام مي‎شده، کشف کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!