تو دلي

Two poems from Toodeli   گريه هايم تو دلي است ————–

توي دلت مونسم تا به حال گريه كردي ؟

اشكها قظار شده ، پنهان از چشم ديگران كردي؟

گريه با آهي پر از سكوت در دل شب

گريه با حس درد با دل خالي در نيمه شب

گريه ترس و بي هق هقه كنار معشوق

گريه سرد و پر صدا در كنار سكوت درياچه عشق

گريه مرگ براي از دست رفته روي خاك

گريه خون براي رويايي پر از گل و آب و خاك

بدان من گريه هايم تو دليست و گرم

مونسم از امروز دلم با تو يكيست ، بدان گريه هايم ، گرم     مرده آنم 
——-
آيا مي شود براي شنيدن جيغ گل سرخ مرد؟

آيا مي شود براي اسارت يك پروانه مرد؟

براي خودسوزي شمع در روز تابان

براي خفقان بودن تنها بلبل جنگل آشنايان

براي پاك كردن يك اخم از پيشاني مادر

براي تمامي غرورهاي از دست رفته پدر

براي رسيدن حتي يك معشوق به عشق

براي سخت زيستن كه گيرد يك لحظه عشق

براي او خوب بودن

براي به خدا رسيدن   ++++++

معرفي نامه

اين شاعر درسال 1348 دراصفهان تولد يافت و در
سن 13 سالگي به همراه خانواده اش به امريكا مهاجرت كرد. در سال 1370 از
نيويورك يونيورسيتي ليسانس اقتصاد و سرمايه گذاري دريافت كرد و در سال
1379 از بوستون يونيورسيتي فوق ليسانس مديريت بازرگاني را با رتبه عالي
دريافت كرد. اما براي شناخت دقيق تر بايد دانست كه او داراي روحي بسيار
لطيف و احساسي بسيار غني است. اين احساسات كه در بسياري موارد به زندگي
شخصي ايشان ارتباط داشته در شعرها (شعر نو با رديفهاي همخوان ) و نقاشي
هايش آشكار است. در ضمن بايد يادآور شد با وجود اين كه دوران تحصيلاتي و
3/2 عمر خود را تا كنون د رخارج از وطن بوده علاقه بسيار او به ايران باعث
شده كه بيشتر اشعار ايشان به فارسي گفته شود. براي اينجانب شناخت ايشان يك
سعادت ، دوستي اش گرانبها و وجودش معتاي عشق مي باشد. — نگار

 
anahdern.com

Paintings

Abyaneh photos

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!